Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uniek gebied in Nederland, sterker nog in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt. Gelegen in Zuidelijk Flevoland ontstond in de crisisjaren van de jaren ’70 van de vorige eeuw oernatuur met een groot moerasgebied, rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen.

KH31-07-2013-6680Ganzen, lepelaars en aalscholvers leven in het gebied, net als vossen, reeën, vleermuizen en vlinders en andere soorten en een enorme diversiteit qua fauna. Zelfs de zeearend, die niet meer in ons land nestelde, broedt sinds 2006 weer in de Oostvaardersplassen.

Om te voorkomen dat het gebied zou dichtgroeien, werden er heckrunderen, konikpaarden en edelherten geïntroduceerd. In de Oostvaardersplassen leiden de dieren een natuurlijk leven, zonder noemenswaardig ingrijpen van de mens. De natuur mag hier zijn eigen gang gaan. Er komen dieren en planten bij en anderen verdwijnen. De flora en fauna past zich aan de omstandigheden aan.

Er zijn diverse mogelijkheden voor een bezoek aan de Oostvaardersplassen:

Laat een bericht achter